• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/19 ساعت 08:53

    سردار نظری رئیس پلیس وقت تهران در ماجرای ۱۸ تیر ۷۸، گفته: میخواهم از سکوت ۲۰ ساله خارج شوم. آمادگی دارم در یک مناظره زنده تلویزیونی شرکت کنم. به نظرم اول یه سئوال بکنه ببینه #اجازه داره حرف بزنه یا نه. این ۲۰ سال با نظر شخصیش #سکوت نکرده بود.