• سید محمود نبویان   nabavyan@

    1398/04/19 ساعت 11:06

    دادن دسترسی‌های بی سابقه در جهان، حتی بازرسی از دانشگاه‌ها و اماکن نظامی، پذیرش cft و تروریست دانستن کل سپاه از جمله #سردار_سلیمانی و مجرم دانستن او وقبول استرداد ایشان به عنوان مجرم و ۶ سال تعطیلی کشور ونابودی همه چیز آیا به معنای صلابت است؟!