• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/04/19 ساعت 23:33

    تا #مجلس_ششم آرا گزینه‌های پیشنهادی رئیس قوه‌قضاییه باید به حدنصاب خاصی برای ورود به #شورای_نگهبان میرسید پس مجلس میتوانست با رای ندادن به گزینه‌ها،اعتراض خود رانشان دهد اما ازآن به بعد،هرکدام از گزینه‌ها که رای بالاتری آورد به شورا میرود واین یعنی؛ مجلس حق اظهارنظر ندارد …