• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/19 ساعت 16:15

    ضرورت هدایت #پول‌ به سمت #تولید

    بر اساس جدید‌ترین آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ در حالی به ۱۸۸۲ میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش داشته است.

    https://www.smtnews.ir/bank-insurance/۳۷۶۸۷ …