• دنیای اقتصاد   deghtesad@

    1398/04/19 ساعت 16:59

    تقاضا برای پلیمرها ضعیف و قیمت‌ها افزایشی است رکود تورمی در راه صنایع پایین‌دست؟ بازار پلیمرها اگرچه با جرقه‌هایی از رشد قیمت چند روزی است که ایفای نقش می‌کند، ولی بررسی‌ها نشان از پایین بودن جدی تقاضای موثر داشته … http://bit.ly/۲XHdjwc