• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/19 ساعت 17:01

    از #صنعت «#سنگ» تا پنجره‌ای به سوی #تولید

    محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران صبح روز گذشته میزبان ۳ رویداد تخصصی بود.

    https://www.smtnews.ir/trade/exhibition/۳۷۶۸۹ …