• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/04/19 ساعت 17:28

    #نفوذ از طریق فرهنگ. قطعا اگر اسراییل بخواد پروژه بدنام سازی حجاب رو شروع کنه با همچین محتواهایی شروع میکنه. مردم رو به جون هم نندازید. باد میکارید ….