• سيده فاطمه موسوى   seyedehfatemeh3@

    1398/04/18 ساعت 20:47

    دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز
    دروغ وعده و قتال وضع و سحر آمیز
    #حافظ

    ( مو به مو همینجورى که حافظ فرموده)