• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/04/18 ساعت 16:02

    ضمن تشکر از زحمات دوستان وزارت ارتباطات به اطلاع میرساند قبل از رسمی شدن طرح #نوآفرین هیچگونه مشورتی از اتحادیه وانجمن به عنوان تشکل مرتبط گرفته نشد ایراد مهم این طرح الزام به ثبت شرکت برای #استارتاپ هااست اعتقاد داریم با قوانین فعلی ثبت شرکت در ابتدای فعالیت برای استارتاپ سم است