• چرا در ایران نمی‌شه فیلم جنایی، جاسوسی و پلیسی ساخت به زبان ساده: سریال #گاندو ساخته شد، دولت، سپاه، وزارت‌امورخارجه و.. هرکدوم از ظن خودشون موضع گرفتن. فیلم #متری_شش_و_نیم ساخته شد، نیروی انتظامی موضع گرفت. و خب قص‌علی‌هذا، انگار قراره هر فیلمی موبه‌موی اصناف تا ارگان‌ها باشه.