• بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1398/04/18 ساعت 22:46

    روزنامه #فرهیختگان گفتگوی دوسال پیش من با #علیرضا_افتخاری رو برداشته با کمی تغییر و بعنوان گفتگوی اختصاصی منتشر کرده. #تابناک هم به نقل از فرهیختگان زده مصاحبه رو. از این رسانه‌ها تو توئیتر کسی هست جوابگو باشه یا مثال دزد و شاه دزد رو اینجا دوباره یادآوری کنم؟!