• #روحانی اولویت‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای #سخنگوی_دولت را ابلاغ کرد

    در پیوست حکم #دکتر_روحانی برای #ربیعی بر ضرورت گفتگوی اجتماعی اجزای دولت با جامعه، گروه‌های اجتماعی ذینفع و تسهیل ارتباطات تشکل‌های صنفی، سیاسی و گروه‌ها و اقشار مختلف با دولت و حضور فعال در شبکه فضای مجازی و …