• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1398/04/18 ساعت 12:02

    پزشک تیم ملی #والیبال : ماموران FBI گوشی بازیکنان ایران را گرفتند! پس از ورود به فرودگاه شهر شیکاگو، گارد فرودگاهی حتی گوشی تلفن و چمدان اعضای تیم را گرفته و به دقت بررسی کردند. این اولین بار نیست که چنین رفتاری با ما می‌شود