• #گاندو سریال موفقی بود چون حداقل تو ذهن ما این رو کاشت که واقعا #جیسون_رضاییان یک جاسوس بوده. چند سال تحت تاثیر رسانه‌های خارج کشور و حضور این چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی تصور می‌کردیم اینها مظلومانی بودند که در غرب بزرگ شدند و با سفر به ایران گیر نظام افتادند؟