• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/04/18 ساعت 10:45

    آمریکا برخورد توهین‌آمیز با اعضای تیم ملی #والیبال ایران را تکذیب کرد سخنگوی اداره گمرک و مرزبانی آمریکا مدعی شد روند ورود اعضای تیم ملی والیبال ایران به شیکاگو بدون مشکل خاصی و طبق «رویه‌های عادی» صورت گرفته است