• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1398/04/18 ساعت 19:21

    یک مطلب از حواشی مقابله دولت با سریال #گاندو داریم که در آن به کتاب خاطرات #جیسون_رضاییان هم نگاهی انداختیم http://sobhe-no.ir/newspaper/۷۴۰/۱۴ …

    یک گفت وگو هم با کارگردان سریال خانواده دکتر ماهان توسط آقای @miladnajafi۱۳۳ انجام شده است که بخونید
    http://sobhe-no.ir/newspaper/۷۴۰/۱۲ …