• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/04/17 ساعت 10:23

    موسوی درباره #نفتکش ایرانی در #عربستان: برای آن مشکل فنی ایجاد شده بود که درخواست کمک کردند و به یکی از بنادر نزدیک عربستان بردند.
    یک کار فنی و حقوقی دارد و #وزارت_نفت پیگیر آن است و امیدواریم هر چه سریعتر بعد از تعمیر و کارهای روتین خود به مسیر خود ادامه دهد