• بهنام رئوف   mrbraouf@

    1398/04/17 ساعت 12:43

    ۳-حالا سوال آیا مطلب شهروند گزارش آگهی اسنپ یا مطلب تولیدی سفارشی بوده؟ یا واقعا یه مطلب اختصاصی اجتماعی بوده؟ اگر پاسخ سوال اول مثبت باشد که شهروند جای اعتراض ندارد. اما اگر پاسخ سوال دوم مثبت باشد واقعا مدیر یا مسئول روابط عمومی اسنپ از فهم و درک موضوع کپی‌رایت عاجز است؟!