• محمدحسین آجورلو   mhajorlo@

    1398/04/17 ساعت 19:11

    وزارت ورزش از مسائل ساده #والیبال هم اطلاع نداره اما درباره معطلی تیم ملی در شیکاگو بیانیه داده آمریکا سه سال میزبان مرحله نهایی لیگ ملت‌هاست اما امسال اولین سال میزبانی این کشوره نه سومین دوره پیاپی اصلا امسال دومین دوره لیگ ملت‌هاست، چطور آمریکا سه دوره پیاپی میزبان بوده؟