• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/04/17 ساعت 22:55

    نیویورک تایمز و تمسخر اصلاحات رژیم سعودی: روزنامه مشهور آمریکایی با انتشار این کاریکاتور اصلاحات ظاهری ومضحک رژیم سعودی بخصوص اعطای حق رانندگی به زنان رابه باد تمسخر گرفت http://www.persiangulfstudies.com #SaudiArabia #Women #HumanRights #سعودی #عربستان #زنان #حقوق_بشر https://t.co/jRkfVVS۲mD