• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/17 ساعت 10:23

    ما بر اساس آموزه‌های دینی، هر دستاوردی را از هر جامعه‌ای می‌توانیم بپذیریم. نهادهایی مثل #انتخابات و #مجلس هم که ظاهرا از غرب به انقلاب اسلامی رسیده‌اند، در #تاریخ اسلام ریشه دارند