• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1398/04/17 ساعت 15:26

    معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور: صدور ویزا برای زائران #اربعین حذف و زائران تنها با گذرنامه، براساس هماهنگی و بیمه نامه به زیارت می‌روند.