• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1398/04/17 ساعت 12:40

    یک گزارش عالی و دقیق از @niv_sadr

    زلزله #کرمانشاه و زلزله چند روز پیش #کالیفورنیا از نظر بزرگی، زمان، فاصله از شهر شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند
    اما کرمانشاه ۶۶۰ کشته داشت و کالفورنیا بدون تلفات!