• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/04/16 ساعت 03:51

    شب صدای تیک تاک می‌دهد. صدای شمردن. صدای انتظار. شمردن همه‌چیز را سخت‌تر می‌کند. اندازه ده‌ها و بلکه صدها غروب و طلوع ملال‌آور گذشته و من فقط تا ۲ شمرده‌ام.