• امروز در #فرهیختگان همزمان با آغاز گام دوم کاهش تعهدات #ایران در #برجام به موضوع بازگشت مهره هسته‌ای به شطرنج رقابت با غرب و اینکه چگونه هسته‌ای می‌تواند ورق را به نفع ایران بازگرداند، پرداختیم.