• بزهکاران فضای #سایبر با ارسال پیام به کاربران و معرفی لینک‌هایی، از کاربر می‌خواهند تا یکسری #اطلاعات هویتی و یا مالی خود را طی فرم‌هایی در آن سایت ارائه کند و پس از این تکمیل این عمل از سوی کاربران، کلاهبرداران اقدام به #سرقت اطلاعات وارد شده می‌کنند.