• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/04/16 ساعت 10:03

    عملیات ضد صهیونیستی در #قدس؛ یک فلسطینی ۴ نظامی اسرائیلی را با خودرو زیرگرفت بر اساس گزارش فلسطین الیوم، چهار نظامی صهیونیست در نتیجه این عملیات زخمی شدند #Palestine https://tn.ai/۲۰۴۸۱۶۵