• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/04/16 ساعت 22:09

    دیروز مرتضی حنیفی از شاعران کرد در خانه‌اش سکته قلبی کرد و چند ساعت پیش مهتاب بازوند، شاعر اهل لرستان به دلیل بیماری کلیوی از دنیا رفت. هر دو هم جوان بودند؛ یکی ۳۸، آن یکی ۴۲ ساله.