• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1398/04/16 ساعت 12:56

    امروز اولین جلسه تقریب سیاست‌های حقوقی با مشارکت و حضور نمایندگان برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی تشکیل شد، بدوا دبیرخانه شورا در اتحادیه مستقر گردید. به امید #آینده_روشن و تسهیل فرآیندهای حقوقی مرتبط با کسب و کارهای مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات ایران