• دنیای اقتصاد   deghtesad@

    1398/04/15 ساعت 20:46

    «دنیای اقتصاد» تبعات غیراقتصادی بی‌ثباتی قیمت‌ها را تحلیل می‌کند ترکش‌های اجتماعی تورم افزایش تورم فقط به محیط اقتصادی محدود نمی‌شود. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی معلول این پدیده هستند. http://bit.ly/۲JinM۸v