• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/15 ساعت 22:18

    وضع کنونی ما مطلوب نیست؛ چراکه در تبیین داشته‌های خودمان در اکثر جاها کم‌کاری‌های جدی داشته‌ایم. اما تهاجم #فرهنگی غرب در دوران #پهلوی به مراتب بیشتر از امروز بود ولی غربی ‌ها موفق نشدند شرایطی ایجاد کنند که ملت #ایران سلطه آنها را بپذیرد