• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/04/15 ساعت 08:49

    تولید #پراید در پارسال ۸۵۱میلیاردتومان زیان برای #سایپا به همراه داشت. میزان فروش در پارسال: ۱۲۷هزار و ۵۵۳ دستگاه پراید میزان هزینه تولید: ۳۲۱۳میلیارد تومان مبلغ فروش: ۲۳۶۲میلیارد تومان (دنیای اقتصاد) پ.ن:این همه #حمایت تعرفه‌ای و مالی به #خودروسازان میشود که زیان کنیم؟!