• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/04/15 ساعت 17:04

    مدیرعامل @Snapp_Team در نامه سرگشاده خود به مدیرعامل @Apple گفته است: «امروز اپل زندگی را برای میلیون‌ها نفر سخت کرده است؛ نه به خاطر اینکه دیگر نمی‌توانند بازی‌های بیهوده کنند یا وقتشان را به بطالت بگذرانند، بلکه دیگر نمی‌توانند هزینه‌های زندگی‌شان را تامین کنند.»