• محمد امین ایمانجانی   ImanjaniM@

    1398/04/15 ساعت 00:52

    اسلحه‌ای که انگلیس باتوقیف کشتی به #برجام شلیک کرد امریکایی است این اسلحه هرازگاهی تیر مستقیم می‌زندوگاهی پشت چهره امریکای خوب مخفی می‌شود در قسمت‌های بعدی #گاندو توهم امریکای خوب تیر خلاص میخورد رمزگشایی از کشف باند بزرگ جعل مدارک دانشگاهی را فردا در #روزنامه #فرهیختگان بخوانید