• وحید حاجی‌‌ پور   vahidhajipour1@

    1398/04/15 ساعت 18:00

    نفت‌کشی که ۴ ماه روی آب بود و روز پنح شنبه در جبل الطارق توقیف شد، ثمره بذری است که خانم «الف.و» دو سال پیش در نفت کاشت. هرچند وی بازداشت است اما بذر کاشته‌شده را صاحبکاران وی آبیاری کردند و امروز که بار داده، در حال چیدن میوه درخت نفوذ هستند. #نفوذ #جاسوس #جاسوس_نفتی