• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/04/15 ساعت 17:03

    مدیرعامل اسنپ @jhubina در نامه‌ای سرگشاده به مدیرعامل @Apple از مشکلاتی گفته که بیش از یک سال و نیم است گریبان اپلیکیشن‌های ایرانی را گرفته و خواستار تجدیدنظر او در تحریم اپلیکیشن‌های ایرانی شده است.