• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1398/04/15 ساعت 13:53

    دیروز در #روزقلم به دیدن دکتر مهدی حجوانی رفتیم. هر بهانه‌ای برای ترویج کتاب و تقدیر از نویسندگان ستودنی است. #ادبیات_کودک سیدحافظ پسرم فعالترین چهره این جلسه در عکس در بغل آقای مسجدجامعی است.