• مژگان جمشیدی   mojganjamshidi7@

    1398/04/14 ساعت 10:34

    در آستانه روز #دماوند به #پارک_ملی_لار رفتم تا از طبیعت عکاسی کنم اما بدلیل همراه داشتن دوربین،محیطبانان مانع ورودم شدند و گفتند:مگر نمیدانی؟اینجا پارک ملیه و #عکاسی_ممنوع در پارکی که ویلاسازی وچرای بیرویه دام رونق گرفته، سازمان سالهاست عکاسی بدون مجوز را مخرب تشخیص داده