• سعید شریعتی   saeedshariati@

    1398/04/14 ساعت 15:15

    علی عزیز از ‌وکلای دقیق و اهل فن و‌مسلط به قوانین و حقوق و از دوستان خوب من است. پیگیر این اکانتش باشید تا از نگاه حقوقی او‌به پدیده‌‌های سیاسی و اجتماعی آگاه شوید.