• فرشاد میخک بیرانوند   farshad_beyran1@

    1398/04/14 ساعت 02:11

    این تصویر حضور نیروهای انگلیسی رو عرشه نفتکش ایرانی تو جبل الطارقه نمیدونم چرا با دیدنش غم دنیا رو سرم خراب شد!