• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1398/04/14 ساعت 23:38

    داستان فرار امیر از اتهام محاربه و حکم اعدام به دانه‌های زیتون یک کارخانه گره خورده است … گزارش روزنامه سازندگی از کارخانه‌ زیتون آرشیا در مشهد که شرط استخدام نیروهایش، داشتن سوء پیشینه است. @sazandegii