• این روزها وقتی گذرت به اداره‌های حوزه اقتصادی می‌افتد فکر میکنی در ونزوئلا هستی ؛اما در حوزه #ارتباطات و فناوری اطلاعات ؛دیدن تلاش برای توسعه اجتماعی ستودنی است @azarijahromi