• پیش‌بینی‌ مسیر حرکت #دلار در هفته آینده سیده فاطمه مقیمی، از اعضای اتاق بازرگانی: برآوردها نشان می‌دهد اگر مسئله خاصی در حوزه بین المللی رخ ندهد، در هفته آتی نیز ثبات #بازار_ارز حفظ شود