• به دنبال بروز اختلال‌های گاه و بی گاه در #اینترنت کشورمان طی روزهای اخیر، وزیر ارتباطات، پیگیری مشکل از سوی رگولاتوری و پرداخت جریمه از سوی شرکت زیرساخت را وعده داد.

    @azarijahromi
    @zoomit_ir