• سميرا حسيني   Sisimiss_h@

    1398/04/13 ساعت 09:53

    مشخص نیست از ۱۵ میلیون بیماری که در کشور به فشار خون مبتلا هستند، چه تعداد از داروی ساخت این شرکت مصرف کرده‌‌اند. بیمارانی که احتمال دارد در خطر ابتلا به سرطان قرار گرفته باشند. ردپای یک مسئول کنونی در وزارت بهداشت نیز در شرکت واردکننده این ماده موثر دارو دیده می‌شود.
    #لوزارتان