• محمدحسین آجورلو   mhajorlo@

    1398/04/12 ساعت 16:57

    افشین داوری از ۲۵ روز پیش به صورت غیرقانونی سرپرست فدراسیون #والیبال بوده. هر کاری هم که در فدراسیون انجام بده تخلف محسوب می‌شه. اما تصمیم گرفته به جای اجرای قانون همراه تیم ملی بره آمریکا.