• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/12 ساعت 11:25

    میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس: در ایران اراده سیاسی مبنی بر کاهش اختلافات وجود دارد. از عربستان انتظار است که با عدم ترخیص #کشتی ایرانی بیش از این به تیرگی روابط دو کشور دامن نزند. /ایسنا