• #رضا_پهلوی زمانی در کنگره آمریکا سخنرانی کرده و گفته بود:«اگر ما [امریکاییها] برایمان مهم نبود که غیر نظامی‌های عراق کشته شوند تلفات نمی‌داشتیم.» سناتورها در ابتدا تصور ‌کردند مقصود از «ما» تعدادی از ایرانی‌های حامی‌ او بوده که همراه با آمریکا در جنگ عراق شرکت کرده‌اند!