• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1398/04/12 ساعت 12:37

    به معاون حقوقی سازمان املاک کوثر (وابسته به بنیاد شهید) گفتن چرا برای مدارس دو ماه قبل از شروع سال تحصیلی حکم تخلیه صادر کردید؟

    ایشون گفتن ما مشکلات بسیار بیشتری از آموزش و پرورش داریم!

    بودجه #بنیاد_شهید در سال ۹۸ نزدیک ۱۴ هزار میلیارد تومان بود
    ۴۰ برابر بودجه #محیط_زیست