• حسین امامی   Meshkan2@

    1398/04/12 ساعت 11:16

    بانک توسعه صادرات هم به اپلیکیشن #آپ پیوست. بنابراین امکان پرداخت الکترونیک از طریق کارت #بانک_توسعه_صادرات به آسان پرداخت فراهم شده است. در اردیبهشت ماه امسال هم بانک توسعه صادرات به اپ ۷۲۴ پیوست.